O Rusavě a okolí
střed obce rusava
 • obec Rusava

 • významné duchovní a poutní místo Svatý Hostýn

 • Hostýnské hory a obce Podhostýnska

 • město Bystřice pod Hostýnem

 • město Holešov (a viz také projekt Holešov jinýma očima)
 • město Kroměříž a zámek s Květnou zahradou

 • Aragonitové jeskyně Teplice nad Bečvou

 • nádherná Zoologická zahrada v Lešné

 • město Tomáše Bati - Zlín

 • hrad Lukov a obec Lukov

 • hrady Hostýnských vrchů zde

 • Historické fotky z Rusavy a Hostýna zde a zde


 • z chystaných akcí


 • Veronika Krejčí - fotografie a malby
 • z uskutečněných akcí z uskutečněných akcí z uskutečněných akcí


  Pardus


  Rusava je malá vesnice v Hostýnských horách, končí tady silnice, dál se můžete vydat jen pěšky či na kole. Zdejší kopcovitá krajina je překrásná. Cestou k nám jsou vidět smíšené lesy, terasy, remízky, sady ovocných stromů. Na loukách, pastvinách a prameništích roste množství vzácných druhů rostlin.  Pardus
  z chystaných akcí

  Procházkou se můžete vydat několika směry – na kopec Pardus (znamená také zahrada, ráj) – místo s vyhlídkou a terasovitými loukami; na Svatý Hostýn, který svým vyzařováním pokrývá okolní krajinu; na Skalný – kopec, který tak trochu skrývá nejhezčí skály Moravských Karpat se jmény Orel, Žába, Zub a Kůň; nebo třeba na Obřany – skromnou zříceninu jednoho z nejvýše položených moravských středověkých hradů na vrcholu 704 m vysokého stejnojmenného kopce.


  Pardus

  Od loňského roku je v provozu hostýnská běžecká magistrála - soubor běžeckých tratí po vrcholech Hostýnských hor www.hm52.cz, po cestě jsou krásná odpočívadla se zásobníkem map.


  Další informace o obci najdete na www.rusava.cz.


  z uskutečněných akcí
  foto Jan Opatřil

  Bystřice pod Hostýnem
  je městečko s příjemnou atmosférou přímo pod horou sv. Hostýn. Najdete zde zámek na místě původní tvrze z 15. st. s parkem a pomníkem polního maršála Laudona; farní kostel sv. Jiljí z r. 1744 s původním stříbrným obrazem P. Marie z Hostýna; kapli sv. Vavřince z r. 1777; Laudonský hřbitůvek z r. 1894; radnici ze 16. st. přestavěnou v 19. a 20. st.; Thonetův zámeček z 19. st.; pomník J. A. Komenského a jeho mapy země Moravské na cestě na Chvalčov z r. 1970; kamennou kašnu na náměstí s bronzovým ztvárněním vodní sochy P. Marie; vodní fontánu Duha představující ideu svobody, míru a života; památník Osvobození půdy na paměť pozemkové reformy z let 1923–1926 a bývalou největší továrnu na ohýbaný nábytek v Evropě TON.


  Holešov
  je město se zámkem a parkem s vodními prvky a hvězdárnou; chrámem Nanebevzetí P. Marie; městským muzeem s historií osídlení a galerií; zámeckou kovárnou; v tzv. Americkém parku je mohyla nad těly 1000 vojáků z bitvy u Slavkova; najdete tu také renesanční "Šachovu" synagogu s expozicí Židé a Morava; židovský hřbitov s obřadní síní a náhrobky (nejvýznamnější tumba rabbiho Sabbatai Kohena, zvaného Šach).
  z cyklu Život na Rusavě
  z cyklu Život na Rusavě
  z cyklu Život na Rusavě
  z cyklu Život na Rusavě
  z cyklu Život na Rusavě
  z cyklu Život na Rusavě
  z cyklu Život na Rusavě
  z cyklu Život na Rusavě
  z cyklu Život na Rusavě
  z cyklu Život na Rusavě
  z cyklu Život na Rusavě
  z cyklu Život na Rusavě
  z cyklu Život na Rusavě
  z cyklu Život na Rusavě
  z cyklu Život na Rusavě
  z cyklu Život na Rusavě
  z cyklu Život na Rusavě
  z cyklu Život na Rusavě