O nás


* Kulturní centrum Oneness o.p.s. slouží skupinovým kulturním pobytům zaměřeným na sebepoznání, otevření vědomí
a rozvoj tvůrčí síly dospělých i dětí.
Nachází se v přírodním parku Hostýnské vrchy, v obci Rusava, nad loukami a pastvinami na úbočí kopce Pardus. Přítomnost vzácných chráněných druhů rostlin, zvířat a vyhlášená čistota vzduchu a vody svědčí o blahodárném působení zdejší krajiny.


* Respektujte prosím podmínky pobytu v přírodním parku Hostýnské vrchy podle vyhlášky o přírodním parku a podmínky chráněných přírodních území a rezervací.


* Vyhláška o přírodním parku Hostýnské vrchy ke stažení zde, přírodní park Hostýnské vrchy a chráněná území zde a zde.


* Provoz kulturního centra je nekomerční. Centrum není ubytovací a stravovací zařízení, poskytuje pouze specializované kulturní služby formou pobytů. Věnujte prosím pozornost dále uvedeným podmínkám pobytů, které slouží dobrému chodu centra a spokojenosti všech hostů. Při pobytu prosím respektujte účel a atmosféru místa. Děkujeme.


Proměna kulturního paradigmatu moderního člověka


Obecně prospěšná služba centra podle registrace společnosti v r. 2007 :

* Obecně prospěšnou činností Oneness o.p.s. je vybudování a provoz kulturního centra na adrese Rusava 296, 768 45, jako specifického kulturně terapeutického prostoru v původní horské krajině a poskytování kulturních služeb formou pobytů v tomto centru široké veřejnosti, včetně stravování, za předem stanovených a pro všechny stejných podmínek.

* Obsahovou náplní centra je etika a ekologie života - proměna kulturního paradigmatu moderního člověka prostřednictvím rozpoznání harmonické síly přírody a jejích zákonitostí v osobním životě i systému společnosti. Cílem je uvolnění vnitřního napětí a uspořádání hodnotových aspektů vědomí takovým způsobem, který se ve vnějším světě projevuje spontánně jako dlouhodobě smysluplný, zdravý a hluboce naplňující život. Tohoto cíle je dosahováno poskytováním vícedenních kulturních pobytů zájemcům v prostorách centra.

* Kulturní služby poskytované formou pobytů dospělým, rodinám s dětmi, dětem a mládeži.CENTRUM JEDNOTY ZIVOTA - RUSAVA POD PARDUSEM 2011

CENTRUM JEDNOTY ZIVOTA - RUSAVA POD PARDUSEM 2015

zadost o podporu kulturniho centra


Co je jméno Oneness ?


* Oneness - je anglický (dalo by se říci všeobecně akceptovaný) výraz pro jedinečnost i jednotu zároveň. Jméno vyjadřuje jedinečnost individuality i základní jednotu veškeré přírody (vesmíru) zároveň. Dvě strany jedné mince, dvě poloviny jedné rovnováhy, které pouze dohromady tvoří ladnou harmonii čistého života.

Bezesporu největší výzvou dnešní doby je umění pochopit „jak se věci mají“. Každý člověk, ať už mladý, starý, zdravý, nemocný, chudý nebo bohatý, touží po jediném – být šťastný. Všichni jsme zároveň tvůrci své každodenní reality i tvůrci kolektivního lidského osudu.

Opravdovým štěstím je proto okamžik, kdy člověk pochopí, jakým způsobem je vytvářen život (doslova "vyzařován do prostoru a času") a jakým způsobem lze tvořit podmínky pro štěstí a hojnost. Ve skutečnosti, jak zjistíte, to nejste vy osobně, kdo by štěstí mohl vytvářet. Právě naopak: je to samotná jednota veškerého bytí, radostná, bezúsilná a harmonická síla přírody, kterou nacházíte uvnitř sebe a která prostoupí váš život, jestliže to opravdu chcete a dovolíte. Jinými slovy, vaše štěstí je závislé na tom, do jaké míry jste schopni nepodmíněnou radost v sobě prožívat a následovat nebo se s ní úplně ztotožnit. Zkuste se právě teď při čtení tohoto textu podívat na sebe, jestli štěstí doopravdy vnímáte či ne. Nebo jinak – vydržte se dívat tak dlouho, dokud se pocit štěstí neobjeví. Právě tvoříte svou budoucnost. Jestliže tedy chcete mít naplňující život, vyhledávejte a udržujte v sobě toto spojení se silou všudypřítomného bytí, provázené pocitem bezdůvodného štěstí.

Okamžik, kdy si tvůrčí sílu uvnitř sebe uvědomíte, má obrovskou moc. Může zcela proměnit váš dosavadní způsob života. Může vnést jemnost, sdílení a upřímnost do vašich vztahů, může odkrýt váš životní sen – vizi, která se začne spontánně naplňovat, může uzdravit vaše tělo nebo vám pomoci najít partnera či novou práci. Zbavíte se svých závislostí ( lpění na životě ), abyste se mohli volně projevit a celistvě žít. V sobě už máte vše, co hledáte. Jinak řečeno, pokud vám něco chybí, vzdálili jste se od sebe a nyní hledáte cestu zpět. Uvědomíte si to však jako skutečnou realitu, která je vám k dispozici pokaždé, když se jí nebojíte otevřít. Váš život začne postupně rezonovat s harmonickou silou přírody ( tvůrčím principem bytí ) a pravděpodobně se stanete mocnou inspirací nebo pomocí pro vaše blízké. Budete spojeni s celou přírodou a každým člověkem, vaše procitnutí proto bude mít automaticky vliv na ohromné množství dalších lidí.

K tomuto kroku vás dovedou individuální dispozice, ale nutné je použít veškerou svou opravdovost - upřímnost a osobní kapacitu – energii, kterou jste nastřádali vlastním vnitřním uvědoměním nebo kterou nabíráte z vnějších přírodních zdrojů.

* Oneness Centrum je místo s vysokou přirozenou energií. Je to prostor sloužící vašemu setkání „se sebou“ a všudypřítomným bytím. V silovém poli místa jsou spontánně rozpouštěny překážky, které vám brání cítit se šťastně se sebou a tím vytvářet podmínky pro hluboce naplňující život. Během tohoto procesu ve svém nitru mimo jiné rozpoznáte radost a aktivitu bez osobního úsilí jako základní kvalitu života. Uvědomíte-li si dostatečně hluboce tento vnitřní stav – pocit, mohou se kvality naplňující radosti, vnitřní hojnosti a života bez osobního úsilí stát vaší každodenní, trvalou realitou.

* Centrum je nezávislé na jakémkoliv filosofickém, duchovním či náboženském konceptu a nesouvisí s žádnou jinou organizací nebo hnutím. Obsahová náplň a obecně prospěšné zaměření centra vychází z přirozeného životního určení jeho zakladatelů a provozovatelů.

Hodně štěstí na vaší cestě !


Eva a Daniel Krejčí, Rusava 2006

Oneness Centrum Rusava
Kulturní centrum ONENESS, o. p. s.
Tel.: 774 90 30 56, 775 90 30 55
E-mail: onenesscentrum@seznam.cz


Dopis manželé Olexovi 2013Projekt rozvoje kulturního centra


* Postupně pracujeme na projektu, kterým bude rekonstrukce objektu a přístavba multifunkčního sálu. Součástí je rovněž vybudování kořenové čistírny odpadních vod, ovocné a bylinné zahrady a vytvoření několika odpočinkových míst. Chtěli bychom toto místo zvelebit tak, aby mohlo co nejlépe sloužit veřejnosti.Centrum-Rusava-barevny-navrh.jpg, 326kB
Mgr. Vladimíra Hlavinková, Kroměříž - kresba r. 2008.Projekt-pudorys-prizemi .jpg, 35kB  Projekt-pudorys-podkrovi .jpg, 35kB  Projekt-bocni-pohled .jpg, 33kB

Ing. arch. Mikoláš Bělík, Praha - návrhy prostor centra podle zásad energetické architektury.2011


Práce na projektu a konzultace živé dynamiky prostoru s irským bioarchitektem Michaelem Ricem.2012


Kresba Luisa Muratori


2016


Příprava pro kořenovou ČOV


Historie

Rusava, Pod Pardusem - Přírodní park Hostýnské vrchy

Historie-pred-stavbou-polovina-min-stol.jpg, 33kB
Krajina před stavbou - polovina minulého století
Historie-stavba-chaty-rok-1969-1973.jpg, 39kB
Stavba rekr. chaty n.p. UP Bučovice
v létech 1966 - 1973
Historie-chata-rok-2001.jpg, 29kB
Před zakoupením v r. 2005


Podpora centra


CENTRUM JEDNOTY ZIVOTA - RUSAVA POD PARDUSEM 2011

CENTRUM JEDNOTY ZIVOTA - RUSAVA POD PARDUSEM 2015


Děkujeme všem, díky jejichž podpoře a důvěře mohl projekt vzniknout a pokračovat k dnešní podobě.


2018

Hučík s.r.o., správa nemovitostí, Brno, Kroměříž - finanční dar na provoz centra
Lunaria s.r.o., farmaceutické výzkumné laboratoře, Brno - finanční dar na provoz centra
Dagmar a Lubomír Kučovi, Ing., Brno - nádherný osobní dar pro centrum

2017

Zuzka a Honza Sýkorovi, Ing., Dobroslavice - notebook pro centrum
Hučík s.r.o., správa nemovitostí, Brno, Kroměříž - finanční dar na provoz centra
Ing. Renata Stýblová, Praha - podpora centra

2016

Hučík s.r.o., správa nemovitostí, Brno, Kroměříž - finanční dar na provoz centra
Petra Perútková, Bratislava - příspěvek na provoz centra
Ing. Libor Hučík, Kroměříž - nový dataprojektor pro centrum a vybavení kuchyně
Ing. Renata Stýblová, Praha - podpora centra
JUDr. Radim Kubica, MBA, advokátní kancelář Frýdek - Místek, právní služby pro centrum

2015

Ing. Renata Stýblová, Praha - podpora centra
Ing. Aleš Žák, Brno - příspěvek na provoz centra
Mgr. Petra a Bc. Dušan Hanákovi, Přílepy - podpora centra
JUDr. Radim Kubica, MBA, advokátní kancelář F-M, právní služby pro centrum

2014

Kominictví FREVLOKO s.r.o., Zábřeh na Moravě, p. Jaroslav Petřík - příspěvek na provoz centra
Instalace a elektroopravy, Lukov, tel: 603 594 055, p. Lubomír BŘEZÍK - příspěvek na nové vybavení kuchyně
Ing. Renata Stýblová, Praha - podpora centra
JUDr. Radim Kubica, MBA, advokátní kancelář F-M, právní služby pro centrum
GEOPROFIL s.r.o., Šternberk, Olomouc, p. Jaromír Zahrada tel. 604 236 221 - geodetické práce pro centrum
MUDr. Michaela a Richard Ferancovi, Brno - příspěvek na provoz centra

2005 - 2013

Ing. Barbora Bujnochová, Brušperk
Eva Dolhová, Jablonec nad Nisou
Mgr. Radim Kubica, Frýdek-Místek
RNDr. Jaromír Cibulec, Rožnov pod Radhoštěm
Petr Bača, Rožnov pod Radhoštěm
Ing. Dagmar Macháčková, Karlovy Vary
Ing. Ivan Šamaj, Ostrava
Stanislava Heraltová, Závišice
Ing. Radomír Adamus s manželkou Radkou, Vratimov
Marek Pumprla, Prusinovice
Ing. Irena Neboráková, Rychvald
Jitka Zachrlová se synem Radimem, Bučovice
Jirka Kubín, Morávka, Beskydy
Dana Hájková, Brno


Srdečně děkujeme všem našim dárcům, sponzorům či poskytovatelům dotací za podporu projektu.www.kr-zlinsky.cz
www.mas-podhostynska.cz, www.szif.cz
www.nadacedks.czVýroční zprávy o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti ONENESS o.p.s. :


r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011
r. 2012 r. 2013