Google website translator
Oneness Centrum Hostýn Rusava

Energetické centrum jednoty života / Energy Center of Unity of Life

Centrum slouží probuzení člověka a realizaci jednoty vědomí přímým prožitkem "Já jsem To".

Od r. 2006 poskytuje specifické kulturní pobyty pro rozpoznání podstaty života a objevení původního životního záměru, jehož projevením a zvládáním se člověk vrací k úctě k životu
a souladu s veškerou přírodou.2018


Při pobytu v tomto místě dochází ke spontánnímu spojení duchovního a fyzického světa do jednoty. To znamená, že celá vaše životní realita začne znovu sloužit svému zdroji, čistému vědomí, čili věčnému principu života. Tímto spojením se začne přirozenost duše projevovat jako sebe sama zcela naplňující "realita" v souladu se vším co je. Moderní fyzik by asi řekl, že jste vstoupili do rezonance s kvantovým polem jednoty. Stali jste se "tím". Je to osvobozující, velmi šťastný a naplňující krok ve vývoji člověka.

Je snadné otevřít své srdce a uvidět podstatu života, pravdu. Vznikání a zanikání, iluzi, štěstí i smrt. A ačkoliv je to tak snadné, vypadá to jako největší výzva dnešního člověka. Co bude jinak, zjistíte-li, že zároveň jste vším ?


Jste srdečně zváni k setkání sama se sebou:


Nový začátek - Život v jednotě vědomí

neboli
Jaký je pravý účel vašeho života ?


" Na tuto otázku neexistuje žádná jednoznačná odpověď. Ale pokud si ji celou svou vnitřní opravdovostí položíte, začne se ve vás objevovat pravda o tom, kdo jste, a také způsob, kterým je uvedena do života.
Neboť, nejste to ve skutečnosti vy osobně, kdo by zde mohl něco "udělat". A tomu je zapotřebí porozumět. Díky přirozenému vlivu místa dochází během pobytů k spontánní duchovní realizaci -
- uvědomění a uvolnění vnitřního napětí a konceptuálních překážek na všech rovinách vaší bytosti."


Jeden z velkých světových učitelů k tomu řekl :
" Nejfatálnější je, když se člověk snaží být servilní světu. Protože potom vždy následuje zklamání.
Soulad s tichým hlasem nekonečna mu dává smysl života."

Petar Danov - Svět.


Novy zacatek - nahledy Rusava 2006 - 2017
Proměna kulturního paradigmatu moderního člověka

Prací na tomto "projektu vědomí" získal náš život nový rozměr. Osobní prospěch a rodinné pohodlí ustoupily do pozadí. Práce přestala být prací, neboť se proměnila ve zcela naplňující žití a službu ve všeobecný prospěch. Naším přáním je, aby každý člověk poznal, že základní vlastností životní energie je dávat (ve smyslu volně plynout, vyzařovat). Ne jen něco někomu, ale vnitřně dávat sebe jako vlastnost, či kvalitu otevřenosti, která slouží nejvyššímu dobru. V naší společnosti se člověk narodí jako vyjádření nejvyšší tvůrčí síly vesmíru, ale končí spíše jako "znalec účetnictví". Přáli bychom si, aby to bylo jinak. Aby se člověk rodil do vědomé společnosti, aby mohl žít v souladu se sebou (= Přírodou) a svým talentem tvořit sdílenou realitu jako bytost, která si uvědomuje energetickou (duchovní) podstatu a jednotu všech forem života.
K tomu je potřeba proměnit stávající kulturní paradigma společnosti. Zcela seriózně se ptát sám sebe: Kdo jsem já ? Jaký je účel mého života ? Naplňuji to, co jsem zde přišel udělat ? Nebo-li, jak mohu svým životem nejlépe dávat ? A pak vykročit. Je to jediná cesta ke zdraví, šťastnému životu a harmonické společnosti. Prožívání a konání čehokoliv s úmyslem získat, pro zisk, je dokonalá iluze ega člověka, přinášející pohromu životu.


Počátky projektu se datují do roku 2005, kdy jsme se vzdali "usilování - osobní vůle" a byli spontánně přivedeni na toto úžasné místo na Rusavě v Hostýnských horách. V roce 2006 jsme zakoupili bývalý rekreační objekt a zahájili provoz kulturního centra. V roce 2007 jsme pak založili obecně prospěšnou společnost Oneness,o.p.s., jejímž záměrem je rekonstrukce areálu a rozvoj kulturních pobytů, aby potenciál místa mohl co nejlépe sloužit.

– kulturní centrum je otevřené široké veřejnosti,
– s pobyty pro dospělé,
– pobyty pro rodiny s dětmi
– a pobyty pro děti (pro školy i školky).

Smyslem kulturních pobytů je poznání podstaty života a fyzické zakotvení přirozených - tj. trvale harmonických, čili šťastných hodnot člověka ve vztahu k sobě samému, ke společnosti, k přírodě a k životu obecně. To je možné dosáhnout jen rozpoznáním podstaty sebe sama a projevením účelu lidského života. Účinek pobytů je založen zejména na duchovním a zemském vlivu místa, na kterém se Oneness Centrum v čase a prostoru nachází (tzv. milosti - přirozené energetické frekvenci jednoty, neboli podstatě celé přírody).


Téma roku 2013

Podpora kulturního centra

z uskutečněných akcíTento vliv spontánně čistí programy a zátěže vaší podvědomé mysli (osudovost). Může vás přívést k úplné svobodě od utrpení, které způsobuje "hmotné" vnímání života. Můžete poznat, jak je vnější realita vytvářena a pokud budete chtít, můžete změnit svou frekvenci - dráhu života. To vše záleží na člověku, je to rozhodnutí svobodné vůle.

Svým vědomím, ať si to uvědomujeme či ne, vytváříme a ovlivňujeme vše ... své blízké, přírodu, život a vývoj na Zemi. Co převládá v našich životech? Přítomnost nebo účelovost? Vědomí nebo oddělená osobnost ? Jsou to misky vah, a s nimi se mění osud lidstva i planety. Jsme v tom všichni společně. Jak jste na tom vy ?

Zde můžete zhlédnout film "Voda" a pochopit, jakým způsobem vytváříme každou vteřinu svou běžnou realitu. Také proč každá vaše myšlenka, pocit, či motivace ihned ovlivní vše živé i zdánlivě neživé, bez ohledu na vzdálenost.Film Voda byl vyroben ve společnosti: © 2006 "Masterskaya Production" Moskva, Rusko.
S poděkováním tvůrci českých titulků.
program centra
tema roku 2013 a program centračasopis Regenerace prosinec 2011/leden 2012časopis Regenerace v březnu 2011časopis Regenerace prosinec 2010/leden 2011časopis Regenerace únor/březen 2010časopis Regenerace v červenci a srpnu 2009